วางแผนการเงินในอนาคตให้ลูกน้อย ด้วยแผน ประกันออมทรัพย์ เลือกอย่างไรดี

เริ่มโดย jbtsaccount, พ.ย 21, 2023, 10:14 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

jbtsaccount

   ในปัจจุบันประกันรูปแบบนี้มีให้เลือกมากมาย มาดูกันว่า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่มาแนะนำในวันนี้แบบไหนที่จะเหมาะสำหรับคุณและครอบครัว

ประกันออมทรัพย์ MTL Super Saving 11/1
ชำระเบี้ยประกันเพียง 1 ปี คุ้มครองถึง 11 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 48,601 บาท / ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นที่ 50,000 บาท
เงินจ่ายคืนทุก ๆ 2 ปี ปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ได้รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิตระหว่างสัญญา ทายาทได้รับผลประโยชน์ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ (เพิ่มเติม: https://www.add-digital.co.th/article/saving-insurance3) MTL Super Cashback 11/5
ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี คุ้มครอง 11 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 21,120 บาท / ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นที่ 50,000 บาท
เงินจ่ายคืนทุก ๆ 2 ปี ปีละ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ได้รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญาถึง 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิตระหว่างสัญญา ทายาทได้รับผลประโยชน์ 100-500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีของกรมธรรม์)

ประกันออมทรัพย์ (เพิ่มเติม: https://www.add-digital.co.th/life/dsupersaving101) Easy Saving 118
ชำระเบี้ยประกัน 12 ปี คุ้มครอง 18 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,400 บาท / ปี
ได้รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 118% ของเบี้ยที่ชำระแล้ว
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิตทั่วไประหว่างสัญญา ทายาทได้รับผลประโยชน์ 118% ของเบี้ยที่ชำระแล้ว + 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ PRUClick Saving 20/8
ชำระเบี้ยประกัน 8 ปี คุ้มครอง 20 ปี
เงินจ่ายคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 ของกรมธรรม์ โดยสิ้นปีที่ 2 – 8 รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 9 – 19 รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ได้รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิตระหว่างสัญญา ทายาทได้รับผลประโยชน์ 100-150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีของกรมธรรม์)
   
ประกันสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่มาในรูปแบบของการเก็บออมเงิน และมีความคุ้มครองควบคู่ไปด้วย เมื่อส่งเบี้ย ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ครบตามสัญญา ก็จะได้รับทุนประกันคืนพร้อมดอกเบี้ยที่แผนประกันนั้น ๆ จะมอบให้ แต่หากเสียชีวิตในระหว่างปีกรมธรรม์ ทายาทก็จะได้รับผลประโยชน์ตามที่กรมธรรม์ได้ระบุไว้

ที่มาข้อมูล
https://www.add-digital.co.th/saving/supersaving111
https://www.add-digital.co.th/saving/supercashback115
https://www.add-digital.co.th/saving/easysaving118
https://www.add-digital.co.th/life/pruclicksaving